Medicinska distansuppdrag

Medicinska distansuppdrag

Svensk förening för Ortopedi

"Frivillig specialistskriving inom ortopedi"

Ansvarig till att skrivningen genomföres via internweb

Årligen återkommande sedan 2013

Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi.

"Frivillig specialistskriving inom ÖNH-sjukdomar"

Uppslagsgivare och ansvarig till att skrivningen genomföres via internweb

Årligen återkommande sedan 2000.

Praktikertjänst

Ortoped- och kirurgmottagningen

Dr Amir Hädd, Farsta Läkarhus

Läkarsekreteraruppdrag, utskrift av journalanteckningar

1998 - 2010

Specialistmottagningen Öron, Näs och Hals

Dr Karl Magnus Westrin

Löwenströmska sjukhuset

Läkarsekreteraruppdrag, utskrift av journalanteckningar

Avslutat uppdrag

Mag-Tarmmottagningen

Dr Leander

Farsta Läkarhus

Läkarsekreteraruppdrag, utskrift av journalanteckningar

Avslutat uppdrag